Klinische psychologie

De sector klinische psychologie omhelst alle psychologen die werkzaam zijn in het brede domein van welzijn en volksgezondheid. 

 

Wat is klinische psychologie?

Klinische psychologie kan omschreven worden als de psychologie die zich bezighoudt met de psychologische kennis en praktijk die gebruikt worden bij cliënten met problemen rond hun gezondheid of welzijn. Het kan daarbij gaan om relatief vaak voorkomende emotionele problemen (bijv. angst of stress), gedragsproblemen (bijv. verslavingen) en relatieproblemen of om minder vaak voorkomende gedragsstoornissen en psychische stoornissen. Het doel van klinisch psychologen is om hun cliënten van die problemen af te helpen of op zijn minst te helpen er beter mee om te kunnen gaan zodat de negatieve impact ervan vermindert.

 

Wat doen klinisch psychologen?

De belangrijkste opdrachten van de klinisch psycholoog zijn onder te brengen in drie activiteitsdomeinen: diagnostiek, therapie en preventie. De klinische psycholoog houdt zich bezig met de eerste opvang van cliënten (intake, diagnostiek en indicatiestelling), met crisisinterventie, psychosociale begeleiding, consultatie, counseling en psychotherapie.

Klinisch psychologen beantwoorden vragen als:
  • Hoe kan ik beter met anderen communiceren?
  • Hoe kan ik mijn angst of stress verminderen en er beter mee omgaan?
  • Hoe kan ik leren omgaan met mijn ziekte of handicap?
  • Hoe kan ik van mijn drankverslaving afkomen?
  • Hoe kan ik werken aan mijn relatieproblemen?
  • Welke psychische problemen zijn er bij die persoon aanwezig?
  • Wat is de oorzaak van mijn psychische problemen?

 

Klinisch psychologen werken zowel in de eerstelijnszorg als in ambulante diensten en semi-residentiële of residentiële instellingen. Ze werken tevens vaak in een eigen praktijk of groepspraktijk.

 

Meer weten over klinische psychologie?

De Nederlandstalige sector klinische psychologie wordt vormgegeven door de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP). Je kan alle noodzakelijke informatie bekomen via hun website.

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht