School psychologie

De sector schoolpsychologie houdt zich bezig met het ontwikkelen en verspreiden van psychologische kennis, die relevant kan zijn om het leren en welzijn van kinderen en jongeren in het onderwijs te bevorderen. De sector ondersteunt de psychologen die actief zijn in het ruimere onderwijsdomein.

 

Wat doet de schoolpsycholoog?

De schoolpsycholoog optimaliseert de ontwikkeling van kinderen of jongeren in de interactie met de school. Die optimalisering kan gebeuren via directe begeleiding van de leerlingen en hun interacties met hun omgeving, of onrechtstreeks, door het optimaliseren van hun school- of thuisomgeving.

 

Waar kan je schoolpsychologen vinden?

Schoolpsychologen kunnen binnen verschillende contexten tewerkgesteld worden.

  • Schoolpsychologen die binnen een school werken begeleiden kinderen/jongeren in de school, geven opvoedingsondersteuning aan ouders, overleggen met leerkrachten over kinderen met leer- en gedragsproblemen, begeleiden jongeren die vastlopen in hun studies, helpen bij emotionele conflicten of faalangst, enz.

  • In centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s, de vroegere PMS-centra) zijn schoolpsychologen vooral bezig met het begeleiden van kinderen/jongeren en het voeren van psychodiagnostisch onderzoek.

  • Men kan zich als zelfstandig schoolpsycholoog vestigen en allerlei individuele diagnose- en begeleidingsactiviteiten uitvoeren.

 

De Nederlandstalige sector schoolpsychologie wordt vormgegeven door de Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie (VVSP). Je kan alle relevante informatie over schoolpsychologie vinden op hun website

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht